Protected: Materiaalien kierrätyksellä on useita etuja

Maku-valikoimaan on tulossa useita kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Suuntaus on seurausta halustamme tehdä entistä kestävämpiä valintoja myös valikoimia rakentaessamme. Etuja kierrättämisessä ja kierrätysmateriaalien käyttämisessä tuotteiden valmistusprosessissa on lukuisia.

 

Muovinkierrätyksen edut: 

  • Muovinkierrätyksellä voidaan vähentää neitseellisen öljyn käyttöä, joka on muovin pääraaka-aine. Öljyn tuotanto ja kuljetus aiheuttavat ympäristökuormitusta ja riippuvuutta epävakaista alueista. Muovinkierrätyksellä voidaan myös säästää energiaa, sillä muovin prosessoiminen uudestaan vaatii vähemmän energiaa kuin uuden muovin valmistaminen.
  • Muovinkierrätyksellä voidaan vähentää muovijätteen määrää ja sen aiheuttamia haittoja. Muovijäte on yksi suurimmista ympäristöongelmista, sillä se ei hajoa luonnossa ja se voi kulkeutua vesistöihin ja meriin. Muovijäte voi aiheuttaa eläimille ja ihmisille terveysriskejä, sillä se voi sisältää haitallisia aineita tai mikromuoveja. Muovinkierrätyksellä voidaan myös vähentää kaatopaikkajätteen määrää ja sen aiheuttamia päästöjä.
  • Muovinkierrätyksellä voidaan edistää kiertotaloutta, jossa materiaalit ja tuotteet pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään ja niiden arvo säilytetään. Kiertotalous on kestävämpi ja tehokkaampi tapa tuottaa ja kuluttaa kuin perinteinen lineaarinen talous, jossa materiaalit ja tuotteet heitetään pois käytön jälkeen.

 

Lasinkierrätyksen edut:

  • Lasinkierrätyksellä voidaan säästää raaka-aineita ja energiaa, sillä lasi on 100 % kierrätettävä materiaali. Kierrätyslasista valmistettu uusi lasi vaatii vähemmän hiekkaa, soodaa ja kalkkia sekä vähemmän energiaa kuin neitseellisestä raaka-aineesta valmistettu lasi.
  • Lasinkierrätyksellä voidaan vähentää jätteen määrää ja ympäristökuormitusta, sillä lasi ei maadu eikä pala. Lasijäte vie tilaa kaatopaikoilla ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Lasinkierrätyksellä voidaan myös estää lasin päätyminen luontoon, missä se voi aiheuttaa vaaraa eläimille ja ihmisille.
  • Lasinkierrätyksellä voidaan edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä, sillä lasi on yksi harvoista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää loputtomasti ilman laadun heikkenemistä.

 

Metallinkierrätyksen edut:

  • Metallinkierrätyksellä voidaan säästää luonnonvaroja ja energiaa, sillä kierrätysprosessissa valmistettu metalli käyttää kaksi kertaa vähemmän energiaa kuin malmista louhiminen.
  • Metallinkierrätyksellä voidaan vähentää jätteen määrää ja ympäristökuormitusta, sillä metalli on 100 % kierrätettävä materiaali. Metallijäte vie tilaa kaatopaikoilla ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Metallinkierrätyksellä voidaan edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä, sillä metalli on yksi harvoista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää loputtomasti ilman laadun heikkenemistä.

 

Näiden lisäksi kierrätyksellä voi olla muitakin etuja, kuten kuluttajien tietoisuuden ja vastuullisuuden lisääntyminen, lainsäädännön ja standardien kehittyminen sekä tuotteiden laadun ja turvallisuuden parantuminen.

Kierrätyksellä voidaan luoda myös uusia työpaikkoja ja lisätä työllisyyttä. Kierrätys vaatii työvoimaa muun muassa jätteen keräykseen, lajitteluun, käsittelyyn, jalostukseen ja uusien tuotteiden valmistukseen.

Kierrätys on siis kannattavaa niin ympäristön, talouden kuin yhteiskunnankin kannalta.

 

Tutustu tuotteisiin

@makukitchenlife

Tsekkaa meidät somessa.

Katso myös nämä